แผนคอมมิชชั่น

1.การรับค่าคอมมิชชั่น

คุณจะต้องทำการตลาดหรือแนะนำเพื่อนของคุณเพื่อเป็นสมาชิกของเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ,และ UFAEASY จะคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลแพ้ชนะทั้งหมดของลูกค้าที่ใช้งาน (รายได้สุทธิคือ:กำไรของบริษัทจากการเดิมพันต่างๆ ลบต้นทุนในการทำธุรกรรมของลูกค้า , ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม, โบนัสและรางวัลอื่นๆของลูกค้า)
ระดับตัวแทน สมาชิกที่ใช้งาน รายได้ขั้นต่ำ อัตราค่าคอมมิชชั่น
ตัวแทนระดับ 1 5 - 10 คน 0~200,000 10%
ตัวแทนระดับ 2 11 - 20 คน 200,001-400,000 20%
ตัวแทนระดับ 3 21 - 30 คน 400,001-800,000 30%
ตัวแทนระดับ 4 31 - 40 คน มากกว่า 800,001 บาท 40%

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ :

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม – ค่าธรรมเนียมเงินฝากและค่าธรรมเนียมในการถอนเงินของลูกค้าในระบบตัวแทนของคุณ

ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม – ค่าธรรมเนียมผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มเกมส์ในเว็บและค่าใช้จ่ายภาษีในเว็บ

โบนัสส่วนลด – โบนัสสำหรับสมาชิกที่ใช้งาน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทจ่ายไปในการร่วมธุรกิจต่างๆ

2.เงื่อนไขการถอน

(1)、มีสมาชิกที่ใช้งานขั้นต่ำ 5 คน

(2)、จ่ายค่าคอมมิชชั่นจ่ายขั้นต่ำ 2500 บาท

3.ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกที่ใช้งาน

สมาชิกจะต้องมียอดฝากปัจจุบันอย่างน้อย 1000 บาท และเดิมพันมากกว่า 2000 บาท และจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท

4.การเคลียร์ยอดคอมมิชชั่น

(1)、ตัวแทนจะต้องมีสมาชิกที่ใช้งานใหม่อย่างน้อยหนึ่งคน,มิฉะนั้นค่าคอมมิชชั่นจะถูกเคลียร์ออก

(2)、หากรายไดัจากค่าคอมมิชชั่นติดลบนานเกิน3เดือน ค่าคอมมิชชั่นจะถูกเคลียเป็น0ในเดือนที่3

(3)、หากเป็นตัวแทนครบ 4 เดือนแล้วไม่มียอดรายได้ คุณจะถูกตัดออกจากระบบตัวแทนโดยทันที

(4)、หากค่าคอมมิชชั่นติดลบในเดือนนั้น , ยอดเงินจะถูกย้ายไปเดือนถัดไปจนกว่าจะมียอดบวกถึง 2,500 บาท ถึงจะได้รับค่าคอมมิชชั่น

(5)、จ่ายค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 2,500 บาท หากยอดไม่ถึงจะถูกนำไปคิดในเดือนถัดไปจนมียอดครบ 2,500 บาทแล้วจึงได้รับค่าคอมมิชชั่น

5.การคิดค่าคอมมิชชั่น

รอบการคิดคอมมิชชั่นรายเดือน (วันแรกของเดือน 0:00 ถึงวันสุดท้ายของเดือน 23:59 GMT+8)

6.ช่วงเวลาในการจ่ายคอมมิชชั่น

เวลา เรื่อง
ทุกวันที่ 2 หลังเที่ยงวันของเดือน ทุกวันที่2ของเดือนหลังเที่ยงวันจะเริ่มคำนวนค่าคอมมิชชั่นให้
ทุกวันที่ 3 - 4 ของเดือน ตรวจสอบและยืนยันยอดคอมมิชชั่น
ทุกวันที่ 5 ของเดือน จ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีตัวแทน

ทุกวันที่ 4 ของเดือน (เวลา 23:59) คุณต้องให้ข้อมูลธนาคารของคุณผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน ไปยังกล่องจดหมายบริษัทเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น ถ้าส่งล่าช้าเกินกำหนดหรือยังไม่ได้ส่ง ค่าคอมมิชชั่นสำหรับเดือนปัจจุบันจะนำไปรวมกับเดือนถัดไป

7.ข้อตกลงการทำธุรกิจร่วมกัน

กรณีที่มีการทุจริตเพื่อโกงค่าคอมมิชชัน ท่านจะถูดปิดบัญชีอย่างถาวร จะไม่ได้รับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใดใดทั้งสิ้น

A. การโกงยอดสมาชิกและร่วมงานกันอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

B. ทำการโกงการเดิมพันหรือคอมมิชชั่นและทำการละเมิดกฏอื่น ๆของบริษัท

C. แนะนำผู้เล่นที่มีอยู่แล้วให้ลงทะเบียนกับเว็บอื่น โดยละเมิดข้อตกลงของบริษัท

หมายเหตุ:สิทธิในการกำหนดข้อบังคับต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทหลักเป็นผู้ตั้งและตัวแทนห้ามทำการฝ่าฝืน

Copyright © 2019 UFAEASY.COM, All rights reserved.